Aryanic
صفحه اصلي > اطلاعیه تشکیل کلاسها 

اطلاعیه تشکیل کلاسها

 

-امتحان میان ترم ریاضی با خانم زیدی چهارشنبه 20اردیبهشت و میان ترم آمار چهارشنبه27  اردیبهشت برگزار میشود

2-جبرانی کلاسهای  سه شنبه خانم کردی دوشنبه 25 اردیبهشت و 1 خرداد برگزار می شود.
3-کلاس شیمی با خانم ساوج دوشنبه 25 اردیبهشت ساعت 8
4-دانشجویانی که با استاد جوادی درس حقوق ثبت دارند در صورتی که یکشنبه 31 اردیبهشت سر کلاس حاضر نشوند درس آنها حذف خواهد شد.
5-تاریخ پایان کلاسها ی دانشجویان ترم 1:  28/4/96 و برای بقیه دانشجویان 19/3/96 می باشد
6-دانشجویانی که با خانم پرمایه کلاس دارند در صورت غیبت مجدد درس آنها حذف می شود